Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Upokojevanje od leta 2020 dalje

Vir: www.seniorji.info


Vlada predlaga višji regres za upokojence in višjo povprečnino

Vir: www.seniorji.info


Prva bukvarnica v Novem mestu

Vir: www.dolenjski list.si


Minister Erjavec z upokojenci na Prepihu

Vir: www.dolenjski list.si


Varna uporaba mobilnikov tudi v tretjem življenjskem obdobju

Če je bil mobilni telefon nekdaj luksuzna dobrina, je danes veliko bolj dostopen tako po cenah naprav kot tudi po cenah mobilnih storitev. Kot pravijo na Si.mobilu, je tudi večina starejših uporabnikov mobilne telefone zelo dobro sprejela, saj z mobilnim telefonom lažje ohranjajo stik z družino, vnuki in prijatelji. Hkrati jim povečuje občutek varnosti, saj ga lahko uporabijo, ko potrebujejo pomoč. Tudi strah ob uporabi mobilnega telefona je povsem odveč, le opremiti se je treba z ustreznimi informacijami in znanjem. Zato je Si.mobil skupaj s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, centrom za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, ki je tudi nosilc projekta Varni na internetu, ter Zavodom Ypsilon in njegovim projektom Simbioza pripravil brošuro, s katero želi generaciji, ki ni odraščala z mobilnimi telefoni, pomagati pri varni uporabi te vse bolj priljubljene naprave.

Brošura vsebuje odgovore na pogosta vprašanja starejših uporabnikov o uporabi in varnosti mobilnega telefona. Knjižico si lahko prenesete na tej povezavi.

Vir: Varni na internetu


STAREJŠI ZAHTEVAMO SPREJETJE KONVENCIJE ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV O PRAVICAH STAREJŠIH

Pridružimo se peticiji ADA! (Age Demands Action – v prevodu: starost zahteva akcijo)

Slovenska vlada se je kot članica Organizacije združenih narodov zavezala, da bo podprla oz. varovala pravice starejših oseb in jih zaščitila pred diskriminacijo. Prebivalci Slovenije se pridružujemo pozivu drugih organizacij starejših v Evropi in na drugih celinah, da Organizacija združenih narodov sprejme Konvencijo o pravicah starejših, kot je že sprejela konvencijo o pravicah žensk, invalidov, migrantov in podobne.

Konvencija Organizacije združenih narodov za pravice starejših bi vladam posameznih držav omogočila pravni okvir in podporo pri sprejemanju zakonov za zaščito in promocijo pravic starejših oseb. Ta konvencija predstavlja dokončno in univerzalno stališče, da je neupoštevanje pravic starejših oseb moralno in pravno nesprejemljivo.

Slovensko vlado s podpisom peticije pozivamo, da podpre sprejetje konvencije Organizacije združenih narodov za pravice starejših.

Peticijo najdete na spletni strani ZDUS (od koder povzemamo novico) in tu, lahko pa jo podpišete tudi v tajništvu društva.


Brošura Starejši - srečnejši

Portal Varna starost je pripravil novo brošuro Starejši - varnejši. V njej najdete mnogo zanimivih informacij. Ogledate si jo lahko na povezavi: www.varnastarost.si/starejsi-srecnejsi!


Vzajemnost, revija ZPIZ in ZDUS

Revija Vzajemnost vam vsak mesec ponuja članke z raznih področij, ki še posebej zadevajo ljudi, ki so upokojeni ali so tik pred tem. Poleg zanimivega branja pa revija prinaša še razne ugodnosti, ki jih imajo člani kluba Vzajemnost.

Vabimo vas, da se oglasite v tajništvu DU, kjer vam bomo z veseljem podrobneje predstavili revijo!


Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

V današnji tehnološko izjemno razviti dobi se življenjska doba ljudi podaljšuje, istočasno pa se povečuje tudi število raznih bolezni in stanj. Med posebna stanja spada tudi gluhoslepota. Potrebno vedeti, da osebe z gluhoslepoto niso samo tiste, ki so hkrati popolnoma gluhe in popolnoma slepe, ampak so to tudi tiste, ki imajo hkratno obvaro sluha in vida v tolikšni meri, da jim je otežena medsebojna komunikacija.

Glede na to, da so v porastu tako okvare sluha kot okvare vida, je posledično v porastu tudi sluhoslepota. Ker gluhoslepe osebe potrebujejo specifično pomoč, je bilo leta 2005 ustanovljeno Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.

Društvo si prizadeva izboljšati kvaliteto življenja ljudi z gluhoslepoto. Če poznate koga, ki ima hkratno okvaro vida in sluha, ga obvestite o obstoju društva. Informacije o njih najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.gluhoslepi.si