Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Športno-rekreativna dejavnost


V športno-rekreativni dejavnosti, ki jo vodi Janez Mohorčič, si prizadevamo osvestiti člane društva, da bi začutili potrebo po gibanju in spoznali pomen gibanja za zdravje. S tem širimo spoznanje, da je telesna aktivnost način življenja in da z njo ustvarjamo pogoje za zdravo in vedro preživljanje prostega časa v tretjem življenjskem obdobju. To nam nudi tudi obilo užitkov pri športni vadbi in na tekmovanjih. Sodelovanje v športnih aktivnostih je tudi prilika, da se člani med seboj bolje spoznajo, sklenejo nova poznanstva in se družijo ob športnih aktivnostih.

Sodelovanje s Športno zvezo Novo mesto.
Nameni in cilji delovanja:

 • spodbujanje in dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih,
 • razvijanje množičnosti, zlasti na področju športa in rekreacije starejših občanov za ohranjanje in krepitev zdravje ter navajanje na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,
 • sodelovanje na razpisu Fundacije za šport pri pridobivanju finačnih sredstev za rekrativne dejavnosti naših članov.


Sodelovanje z Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto in udeležba na 58. delavskih športnih igrah.

 • zagotavljanje terminov za vadbo oz. treninge naših športnikov v vseh disciplinah, kjer je potrebno,
 • dogovarjanje za najemnine objektov, ki še omogočajo našo aktivnost,
 • skrb za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj in omogočajo doseganje zadovoljivih športnih rezulatatov,
 • sodelovanje v vseh športnih disciplinah, ki omogočajo enakopravno udeležbo glede na starostno skupino vseh sodelujočih, tekmovanje v 21 -ih moških in 22 - ih ženskih panogah,
 • tekmovanje poteka po programu in pravilih, ki jih izdela in ponudi Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.


PZDU tekmovanja

 • sodelovanje na razpisanih tekmovanjhi v vseh disciplinah po programu športne dejavnosti PZDU z moško in žensko udeležbo,
 • naše društvo bo kandidiralo za izvedbo PZDU tekmovanja v športnem ribolovu in streljanju; tekmovanje bomo organizirali s pomočjo Ribiške družine Novo mesto in Strelskega društva Gorjanci,
 • vodje tekmovalnih skupin v PZDU tekmovanjih morajo zagotoviti pripravo na treninge za uspešno zastopanje našega društva. Doseženi rezultati (prvo mesto) so neposredna pravica za udeležbo na državnem prvenstvu.

  • Ugodnosti v Termah Krka


  Urnik športno rekreativnih dejavnosti najdete na tej povezavi: URNIK