Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Poverjeništva


1. Poverjeništvo Birčna vas

Poverjenik: Stane Žagar

Poleg skupnih dejavnosti poverjeništvo organizira tudi:
 • srečanje s piknikom,
 • pikado vsako sredo ob 18. uri v GD Stranska vas,
 • enkrat tedensko pohod, po dogovoru s pohodniki
 • v pomladanskih in jesenskih mesecih mesečna predavanja o različnih temah, 6 predavanj
 • projekt Starejši za starejše.

2. Poverjeništvo Kamence

Poleg skupnih dejavnosti poverjeništvo organizira tudi:
 • vsak četrtek ob 17. in 18. uri v OŠ Bršljin korektivno telovadbo,
 • projekt Starejši za starejše,
 • obiskjubilantov.

3. Poverjeništvo Podgrad

Poverjenik: Ivan Hrovatič

Poleg skupnih dejavnosti poverjeništvo organizira tudi:
 • vsak ponedeljek od novembra do marca ob 19. uri v OŠ Podgrad korektivno telovadbo,
 • enkrat mesečno rekreativni pohodi od 17. do 19. ure,
 • sodelovanje z MePZ Mehovski zvončki - kulturna prireditev skupaj z MePZ društva,
 • projekt Starejši za starejše.