Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

IZJAVA ZA JAVNOST

Ker se v zadnjem času pogosto omenja izjava finančnega ministra gospoda Čufarja, da upokojenci še nismo nič prispevali za stabilizacijo javnih financ in rešitev finančne krize, smo se v PZDU Dolenjske in Bele krajine na take in podobne nepremišljene izjave odzvali na srečanju upokojencev naše regije, v soboto, 3. avgusta 2013, na Jasi v Dolenjskih Toplicah. Iz navedb je razviden vsaj približen prispevek, ki smo ga upokojenci poleg ostalega prispevali k reševanju krize po letu 2010. Istočasno želimo opozoriti na sprejemanje zakonodaje, ki ne bo prispevala k ustvarjanju zaupanja v pravno državo.

Celotno izjavo za javnost si lahko preberete TUKAJ.


ZDUS: Zavajajoče oglaševanje Vzajemne za paket Nezgodno zavarovanje starejši

Vzajemna na svoji spletni strani oglašuje svojo novo ponudbo paket Nezgodno zavarovanje starejši. Poleg objave Vzajemna preko svojih zavarovalnih agentov po telefonu nagovarja starejše od 65 let, pa vse do 77 let. Zavarovalniški agentje namreč ponudbo predstavljajo tako, da mnogi poklicani, zlasti upokojenci razumejo to ponujeno zavarovanje kot »obvezo na račun zdravstvenega zavarovanja«.

Tako nagovarjanje je za starejše ljudi zavajajoče, sploh ker pri tem omenjajo tudi bolnišnico, ki bi bila za posameznika nekajkrat dražja, če ne podpiše pogodbe. Vzajemna manipulira s potencialnimi zavarovanci, saj poklicane postavijo pod dejstvo, da je na podlagi telefonskega razgovora že sklenjeno zavarovalno razmerje. Naknadno pa Vzajemna pošilja v podpis pogodbe, češ, da je razmerje že sklenjeno in sicer na podlagi pristanka v telefonskem razgovoru z agentom.

Menimo, da gre s takim načinom ponujanja storitev Vzajemne za izkoriščanje in zavajanje neukih starejših ljudi, potencialnih zavarovancev ponujenega paketa Nezgodno zavarovanje starejši, saj agentje Vzajemne pri ponujanju paketa zlasti pozabijo povedati, kar piše v splošnih pogojih v ponudbi Vzajemne. Tam preberemo, »se za nezgodo in posledice nezgode ne štejejo bolezni in posledice bolezni«, zato bi bilo upravičenost do zavarovalnine sploh težko uveljaviti.

Očitno so si natančno izračunali, da je možnost poškodb pri mlajših upokojencih vendarle nekoliko manjša kot pri mladih ljudeh in ravno tako manjša kot pri ljudeh nad 77. letom starosti, ko se s pojavom kroničnih bolezni, denimo osteoporoze, izrazito poveča možnost padcev, poškodb, zlomov kosti.

Strategija Vzajemne za pridobivanja novih zavarovancev so nedvomno dobro premišljene in tudi ta zadnja ponudba sama po sebi ni sporna, je pa glede na izkušnje vseh tistih, ki so jih agenti razburili, sporen način pridobivanja zavarovancev pri nekaterih agentih.

V skladu z navedenim, upokojencem svetujemo, da v primeru sprejema klica agenta oziroma prejema v podpis pogodbe za sklenitev zavarovanja Nezgodno zavarovanje starejši, temeljito premislijo, preden se karkoli odločijo.

Zagotavljamo vam, da v tej starosti upokojenci potrebujemo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in nego, ki ga trenutno še ni na razpolago in za katerega se ZDUS prizadeva že vrsto let. Pripravili smo celo zakonsko besedilo, ki naj bi to zagotavljalo. Le-to je sedaj v usklajevanju v pristojnih ministrstvih. S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo dobili zagotovilo, da bo zakon dokončno pripravljen in predložen na Vlado RS koncem tega leta.

Napisala: Branka Kastelic


Zahteva za izplačilo zakonitih zamudnih obresti

V zvezi s popravo krivično odvzetega dela pokojnin imajo upravičenci poleg vračila dela neizplačanih pokojnin pravico zahtevati tudi zamudne obresti, zlasti, ker se drugi in znatni del razlike izplačuje šele maja 2014. To možnost upravičencem daje določba prvega odstavka 378. člena Obligacijskega zakonika. Le-ta določa, da dolguje dolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo, poleg glavnice tudi zamudne obresti, vendar pa je v dispoziciji upnika, da jih zahteva ali pa ne.

Zato svetujemo, da vsi upokojenci, ki so z junijskim izplačilom pokojnine prejeli tudi del pripadajoče razlike dela neizplačane pokojnine po ZUJF-u, v roku 15 dni od vročitve odločbe vložijo pritožbo zoper odločbo, s katero naj zahtevajo izplačilo zakonitih zamudnih obresti.

Vzorec pritožbe na izdane odločbe ZPIZ v zvezi z izplačilom pripadajočih razlik pokojnin na podlagi Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF najdete na spletni strani ZDUS.


Policisti opozarjajo na previdnost pred neznanimi obiskovalci

V preteklih dneh so bili policisti ponovno obveščeni o neznancih, ki so izkoristili zaupanje in nepazljivost občanov in kradli iz stanovanjskih hiš.

Policisti ugotavljajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, ki živijo v osamljenih hišah na podeželju. Storilci kaznivih dejanj že ob prihodu želijo pridobiti zaupanje ljudi, njihov edini cilj pa je, da jim odtujijo različne predmete. Storilci svoje žrtve oziroma kraje, kjer bodo izvršili kaznivo dejanje, pogosto izberejo vnaprej, tako, da jih opazujejo.

Na Policijski upravi Novo mesto se trudimo povečati prisotnost policistov na teh območjih. Policisti obiskujejo starejše, ki sami živijo na podeželju in jim svetujejo, kako naj ravnajo samozaščitno.

Svetujemo:

  • v primeru, da v opazite sumljiva vozila in neznance, ki si ogledujejo stanovanjske hiše ali druge objekte, o tem takoj obvestite policiste na številko 113 in jim sporočite registrsko številko vozila, znamko in smer, kamor so se neznanci odpeljali;
  • pred odpiranjem vrat poglejte, kdo je obiskovalec in neznancev ne spuščajte v hišo. V primeru, da želijo nasilno vstopiti, takoj pokličite policiste.
  • vsiljivim osebam, ki postanejo nasilne, se odločno uprite, glasno govorite, da pritegnete pozornost sosedov in po potrebi pokličite na pomoč;
  • dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če hišo zapustite le za kratek čas oziroma se nahajate v bližini (na vrtu, na njivi, v vinogradu ipd). Vrata in okna naj bodo zaklenjena oziroma zaprta tudi v nočnem času.

Če vas oropajo, ne reagirajte pretirano pogumno in se z roparjem ne spuščajte v fizično obračunavanje, še posebej, če je fizično močnejši ali če jih je več. Zapomnite si čim več njegovih osebnih značilnosti (npr. barva las, poteze obraza, način hoje, posebna znamenja na telesu, smer pobega, vozilo, s katerim se je odpeljal ...). Opazujte, kje se je storilec gibal in kaj je prijemal.

Takoj po dejanju pokličite policijo in do prihoda policistov pustite kraj nedotaknjen, da se bodo ohranile sledi, ki so pomembne za odkritje in dokazovanje kaznivega dejanja. Policisti se bodo takoj odzvali in storili vse, da zaščitijo življenja in premoženje ljudi in odkrijejo storilce kaznivih dejanj.

PU Novo mesto

Vir: ZDUS