Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Kulturno-izobraževalna dejavnost


Tudi v letu 2018 se lahko člani vključijo v številne dejavnosti kulturno-izobraževalnega področja.


Domača obrt

Dejavnost bo potekala po že ustaljenem redu pod vodstvom Jožice Kastelic, mojstrice domače obrti. Voditeljica sekcije, ki ima več licenc, je bila na nivoju ZDUS-a izbrana za mojstrico.Tečaji pletenja se bodo vrstili od januarja do marca in od novembra do konca decembra. Izobraževanje bo potekalo ob petkih od 17. do 19. ure v prostorih društva.

V Programu dela za leto 2018 ponovno načrtujemo organiziranje tečaja za izdelke domače obrti. Več pozornosti bo namenjeno tistim članom, ki so se priključili skupini v zadnjem letu ali pa bodo prišli na novo, da bodo osvojili zahtevno tehniko pletenja in izdelovanja s šibjem, slamo in koruznim ličkanjem.

Člani sekcije bodo na razstavah pokazali svoje izdelke javnosti in se s tem trudili ohraniti domačo obrt, da ne bo šla v pozabo. Na srečo je čutiti odziv tudi pri mladih ljudeh, ki jih bolj zanima tovrstno izobraževanje.

Načrtovane so predstavitve na Zboru članov društva, na srečanjih upokojencev PZDU, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani ter na razstavah in sejmih za domačo obrt. Z znanjem in kakovostjo izdelkov domače obrti so si nekateri člani pridobili licence, kar še posebej potrjuje razvoj in kakkovost te dejavnosti v okviru našega društva. Svoje znanje in izkušnje bodo prenašali na mlade - v sodelovanju s šolami in vrtci ter na ustvarjalnih delavnicah za mlade v društvu.Jutro - likovna sekcija

Člani društva, ki radi izražajo sebe in svoje videnje sveta z barvo ali risbo, imajo priložnost, da se pridružijo članom likovne sekcije Jutro, ki jo vodi Zdravko Červ.

Program likovne sekcije je naslednji:

 • od januarja do aprila ustvarjanje vsak četrtek od 9. do 13. ure v prostorih društva, kjer bodo organizirane vodene likovne delavnice;
 • od aprila do novembra ob četrkih po dogovoru slikanje na terenu;
 • sodelovanje na ex temporih in na likovnih kolonijah;
 • še naprej sodelovanje z literarno sekcijo Snovanja, z Mešanim pevskim zborom društva, z Društvom za napredek Rihpovec-hribovec, z Društvom Machova dediščina pod Gorjanci in z drugimi društvi;
 • udeležba na tradicionalni likovni koloniji v Izoli in Rogaški Slatini;
 • organizacija skupinskih in samostojnih razstav v prostorih društva in v širšem okolju, kjer bodo povabljeni;
 • urejanje društvene izložbe;
 • sodelovanje pri vsebini internega glasila Sopotja in pri drugih aktivnostih društva;
 • sodelovanje z drugimi likovnimi društvi;
 • urejanje FB strani, promoviranje likovne sekcije na spletu;
 • skupinske razstave v prostorih DU NM, Kulturnem centru Šentjernej, Kulturno kongresnem centru Dolenjsk Toplice, Domu starejših občanov Novo mesto in Območnem združenju rdečega križa v Novem mestu;
 • pomoč članom LS JUTRO pri organizaciji in postavitvi samostojnih razstav.Mešani pevski zbor (MePZ)

Za Mešani pevski zbor društva upokojencev Novo mesto res velja, da leto ni enako letu, saj se jih število pevcev spreminja. Vsako leto se jim pridruži nekaj novih pevcev, po drugi strani pa nekateri iz različnih razlogov prenehajo peti. Trenutno poje v zboru pod vodstvom naše dolgoletne članice in vodje MePZ Francke Štampohar 24 pevk in 11 pevcev. Ob tej priložnosti vabijo vse, ki lepoin radi pojejo, da se jim pridružijo. Pevci se srečujejo na vajah vsak torek ob 8. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine in na številnih nastopih, ki so skrbno pripravljeni, saj pevke in pevci veliko dajo na to, da je njihova izvedba vsake pesmi na kakavostni ravni.

V letu 2018 načrtujejo naslednje nastope:

 • 22. marca 2018 nastop na Zboru članov društva,
 • marca nastop na Reviji odraslih pevskih zasedb JSKD,
 • 10.5.2018 nastop na Reviji pevskih zborov PZDZ Dolenjske in Bele krajine v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju
 • junija udeležba na 49. Taboru slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični,
 • jeseni koncert v DSO Novo mesto,
 • novembra bo nastop na Novomeškem večeru v hotelu Delfin v Izoli,
 • nastop na prireditvi ZKD.

Poleg programa, ki je načrtovan, se z veseljem odzovejo na povabila, ki pridejo med letom. Zbor vodi zborovodja Matej Burger, ki z rednimi tedenskimi vajami skrbno in stokovno usmerja pevce na vajah, da so nastopši kar najboljši.Zborn prepeva različne ljudske pesmi in njihove priredbe, primerne svojim zmogljivostim. Želojo si nastopati, saj radi pokažejo, kaj znajo in zmorejo.

Mestno gledališče ljubljansko - abonma

V sezoni 2017/2018 nadaljujemo z abonmajskimi predstavami v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki traja od oktobra pa do maja. Sekcijo vodi Veronika Bezeg. V vsaki sezoni je šest predstav na velikem odru Mestnega gledališče ljubljanskega in ena po izbiri abonentov na mali sceni. Predstave so ob sredah v popoldanskem času ob 15.30 uri. Repertoar je vsako sezono skrbno sestavljen. Abonma vključuje igre igre raznih domačih in svetovnih avtorjev. Izbrane zvrsti so: mjuzikli, tragikomedije, komedije in drame.

Za sezono 2017/18 je repertoar naslednji:

  predstave na velikem odru MGL:
 • Jonathan Larson: RENT, mjuzikel,
 • Po motivih istoimenske Shakespearove komedije: SEN KRESNE NOČI-SMRTNI SVET JE ČISTO NOR,
 • Ivan Viripajev: PIJANI, črna komedija,
 • Ivan Cankar: POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI, farsa v treh aktih,
 • Georg Büchner: DANTONOVA SMRT, drama,
 • Drago Ivanuša: ORLANDO, mjuzikel.
  predstave na mali sceni si bomo ogledali:
 • Hanoh Levin: ŽIVLJENJE KOT DELO, črna komedija.

V MGL abonma je v tej sezoni vključenih 42 naših članov. Načrtujemo abonmajske predstave v MGL tudi za sezono 2018/19 in če želite obiskati gledališče, vas vabimo, da se prijavite do konca meseca maja. V gledališču je možno obiskati tudi posamezne predstave.


Snovanja - literarna sekcija

Člani Literarna sekcija Snovanja se srečujejo, v prostorih društva vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu. Vodi jo Tereza Balažević, mentor pa je Milan Marklelj. V letu 2018 načrtujejo naslednje aktivnosti:

 • sodelovanje z likovno sekcijo Jutro ob 16. obletnici delovanja sekcije in ostalih prireditvah, ki jih bodo organizirali v letu 2018,
 • 11. aprila 2018 srečanje literatov v organizaciji Pokrajinske zveze društev Dolenjske in Bele krajine,
 • udeležba na literarnem srečanju piscev seniorjev v organizaciji JSKD,
 • sodelovanje na Zboru članov društva,
 • nastopi na raznih prireditvah v okviru društva, po krajevnih skupnostih, občinah, na Festivalu za tretje življensko obdobje,
 • sodelovanje pri Noči knjige, ki jo organizira Knjižnica Mirana Jarca, ravno tako pri projektu Živa knjiga, ki ga organizira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela,
 • nastopi na raznih prireditvah v Domovih starejših občanov (Novo mesto, Trebnje in Šmarješke Toplice),
 • sodelovanje na komemoraciji za 1. november 2018,
 • predstavitve izdanih knjig članov Literarne sekcije Snovanja,
 • sodelovanje z literati iz drugih društev Dolenjske in Bele krajine,
 • sodelovanje tudi na natečajih, na katere se prijavijo posamezniki s svojimi deli.

 • Ročna dela

  Delavnico ročnih del vodi Marija Golob. Udeleženke pridobivajo veščine v kvačkanju in izdelavi nakita iz različnih materialov in se izpopolnjujejo v skladu z izraženimi željami. Delavnice ročnih del potekajo od oktobra do marca, in sicer ob torkih ob 14. uri v prostoruh društva. Vljudno vabljeni tudi novi člani.

  Bridž

  Člani sekcije se ukvarjajo z učenjem in igranjem bridža že od leta 2014. V letu 2016 so se formirali kot samostojna sekcija v okviru DU Novo mesto. Sekcija šteje v letu 2017 28 članov, ki se redno zbirajo v prostorih DU dvakrat tedensko od 9.00 do 13.00 ure. Igre se redno udeležuje od 16 pa do preko 20 članov. Vsak ponedeljek organizirajo in izvedejo turnirje stalnih in žrebanih parov, ki se jih povprečno udeležuje po 20 članov sekcije. Turnirji žrebanih parov potekajo za Pokal Hiše sožitja, ki bo podeljen najboljšemu po 17. turnirjih. Vsak petek posvečajo družabni igri in utrjevanju znanja. Večini članov bridža je to glavna prostoročna dejavnost. Člani sekcije so se udeležili vrste turnirjev za državna prvenstva, bridž počitnic v Kozarici, na Lošinju in v Osilnici, ki so vsa vključevala izobraževanje in turnirje.